Ресурси


ФРЕНЕ Селестен (Freinet) (15.10.1896 - 7.10.1966). Організатор експериментальних навчальних закладів. Створив «Кооператив прибічників світської школи» (1927 р.). Засновник «Міжнародної федерації прибічників нової школи». (1957 р). Видавець, головний редактор журналів «Вихователь», «Дитяче мистецтво».

Видатний французький педагог заклав основи системи виховання, що зорієнтоване на самостійність дітей.

Діти мають бути самостійними в навчанні. Вони дуже люблять писати. Френе називає тексти дитячі “свободними”. Але люблять вони писати такі тексти тільки за умови, якщо їм не нав’язувати ні стилю письма, ні теми для написання. Дитина може написати все, що хоче. Мета такого тексту – не тільки висловити свої думки, але й дати зрозуміти іншим: я тут, я існую; якщо ви це читаєте, значить я вам всім цікавий. Я сьогодні щось такеє бачив, про таке дізнався, що має зацікавити і вас. Але найцікавіше – в тому, що це побачив і про це написав саме я. В мене ще не все виходить і я зробив, мабуть, декілька помилок, але ж я навчуся. Навчуся, якщо, зрозуміло, ви це прочитаєте і скажете мені, що ви це прочитали, що ви мене помітили. А щоб вам було легше читати, я обов’язково навчуся писати і грамотно, і цікаво.


Френе не визнає читання за програмою, навіть якщо цю Програму називають Державною. Дитина має читати тільки те, що вона хоче читати, а не те, що їй нав’язують дорослі. Тоді найцікавіше можна буде не тільки прочитати, але й, скажімо, поставити в шкільному театрі.

Величезне значення, на думку педагога, має самоврядування у навчальному закладі.

В школі, яку започаткував Френе, створювалася як кооператив, членами якого були самі учні. На чолі кооперативу стояли декілька учнів та вчитель. Це – Рада кооперативу. Вона організовувала та контролювала господарську діяльність школи. Рада також забезпечувала порядок у школі: розбирала конфлікти, заслуховувала учнів, що провинилися, заохочувала найкращих та карала винуватців.

.

Рада надавала своїм членам повну свободу слова. Всі рішення приймалися демократичним голосуванням. Щоправда, вчитель мав право на «вето», однак, рекомендовано було якнайменше його застосовувати. Рада переобиралася щорічно.

Френе підкреслював, що неприпустимо в організації самоврядування обирати постійно одніх і тих же людей керівниками, інакше вони просто звикнуть до ролі начальства, а інші – до того, щоб завжди підпорядковуватися чужій волі.

Загальні збори кооперативу проходили щосуботи. Збори вів обраний Голова. Значну частину часу під час зборів виділяли для розбору публікацій у шкільній газеті. Така газета являла собою великий лист типографського паперу, на якому виділялися чотири великі колонки: «Я критикую», «Я схвалюю», «Я хотів би», «Я зробив». Таку газету (ще чисту, незаповнену) вивішували щопонеділка в коридорі. Кожен міг підійти до газети і зробити той запис у відповідній колонці, який хотів. Запис треба було обов’язково підписати: не може бути у відкритому суспільстві анонімок. І, зрозуміло, витирати чужий запис категорично не дозволялося, навіть якщо з її змістом ти не погоджувався.

На загальних зборах учні розбирали такі записи. Стіннівка – найефективніший орган самоврядування, і разом із загальними зборами він був відкритим органом демократії. Тепер вже учні не погрожували один одному: “Я на тебе поскаржуся вчителю”. Більш ефективним і чесним було звернення через стіннівку до друзів, товаришів, всього колективу. Шкільне самоврядування, на думку Селестена Френе, і є тим органом, який готує дитину до майбутнього дорослого життя, соціалізує її.

На сьогодні близько 10 тисяч французьких вчителів прийняли методи Френе. Більшість з них об’єднана у Федерацію френістів.

В сучасній французькій школі, яка працює за системою Селестена Френе, кожен учень може брати участь у складанні тижневого плану роботи. План обговорюється, враховуються або відкидаються (буває і таке) всі проопозиції однокласників. Щось корегується, щось додається, враховуються і побажання вчителя. Тільки після цього вчитель відносить план роботи до директора. На основі планів кожного класу складається загальний план роботи школи. При цьому і вчителя, і директор втручаються у коректировку плану тільки тоді, коли їх попросять, або ж коли порушуються попередні домовленості про спільні плани.

Селестен Френе "Про концепцію нового виховання"

Література


  1. Френе С. Сборник. Пер. с фр.; Вступ. ст. и сост. Б.Л. Вульфсона.– М.: «Образование и бизнес», 1994. – 194 с.

  2. Суржикова І. А. Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського і Селестена Френе (порівняльний аналіз): Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. — Умань, 2002. — 202 арк.

  3. Черкасова О. В. Педагогические концепции новейшего времени: Р.Штейнер, М.Монтессори, С.Френе: Учеб. пособие / Самарский гос. ун-т. Кафедра педагогики. — Самара : Самарский ун-т, 2000. — 124с.

  4. Каменев Н. В. Чем управление в школе Френе отличается от управления в других школах? // pedsovet.org/index.php?option=com_simplefaq&task=display&Itemid=68&catid